Anubhav

Wednesday, June 07, 2006

anubhav

नुमान-एक कविता 5/23/2006 6:06 PM
आक्रित विक्रित वैगरे
काय काय घडायला लागलय....
पोरगं येता जाता
चक्क पाया पडायला लागलय....
का तर म्हणे डॅडी सध्या मी,
सुपरमन नाही हनुमान आहे.....
मी म्हटल हो का?
छान आहे!!

बायको म्हणाली सोन्यासारख पोर माझं
करतयं संस्कृतीच रक्षण
चेष्टा सुचतिय तुम्हाला
जळ्ळ मेलं लक्षणं......
अंजनीच्या पाठिम्ब्याने पवनपुत्र हसु लागला
घरातला झिरोचा बल्ब ही त्याला
सुर्याचा गोला दिसु लागला....

रोज नवे पराक्रम.....
रोज नवे उड्डाण....
बिल्डिंग हवालदिल
सोसायटी हैराण
संध्याकाली घरी येताना
रोज चिंता लागलेली,
कोण जाने आज
कोणत्या लंकेला आग लागलेली.....
शेवटी शेपुट सरसावुन म्हणलो
'प्रिये, हे अवघड होत चाललय विलक्षण
हे केवल टि. व्हि. च खुळ आहे,
नाही संस्कृतीचं रक्षण'
म्हणाली उतरतय जरासं खुल
तो आता जरा ऍट ईझ होतोयं.....
पण मला बाई वेगळीचं चिंता लागलेली,
उद्या लॉर्ड कृष्णा रिलिज होतोय.....
==================================
गुन्हा 4/8/2006 12:37 AM
आता असं करू या
अनोळखी होऊ या पुन्हा
अन बघू या , घडतोय का
पुन्हा तोच गुन्हा

वाटेल का तुला तेच
नव्याने माझ्याबध्दल ?
की आता नक्की झाला आहे
तुझ्यामध्ये बदल ?

खरंच का आवडणार नाही
माझं तुझ्यामागे लागणं?
खरंच तू म्हणणार नाहीस
"ईश्श्य ! काय रे तुझं वागणं !"

काय हरकत आहे ,
दोन चार पावसाळे मागे जायला?
अन पुन्हा एकदा तसंच
मनसोक्त भिजायला?

हे मिळमिळीत जगणं...
करूया का चटकदार?
चल होऊन जाऊ पुन्हा
एकाच गुन्ह्याचे भागीदार !
============================
तु आणि मी 4/8/2006 12:32 AM
तुला लागतो चहा , मला लागते कॉफ़ी
तुला नाही आवडत मी उलटी घातलेली टोपी
तुला वाटते थंडी , मला होतं गरम
तू आहेस लाजाळू , मी अगदीच बेशरम
तुझं आणि माझं जमणार तरी कसं? ॥ १ ॥

झोपतेस तू लवकर आणि उठतेस पहाटे
आवडत नाही तुला बॉक्सिंग आणि कराटे
मी मात्र झोपतो १२ च्या नंतर
रविवारी नसतं क्रिकेटशिवाय गत्यंतर
तुझं आणि माझं जमणार तरी कसं? ॥ २ ॥

फ़िरायला आवडतं , आवडतं तुला शॉपिंग
कपड्यांबद्दल बोलतेस अगदी विदाऊट स्टॉपिंग
मला मात्र खरेदीचा येतो कंटाळा
कळत नाही रंग राखाडी आहे की काळा
तुझं आणि माझं जमणार तरी कसं? ॥ ३ ॥

घालतो मी शर्ट इस्त्री न करता
जाऊन येतो एकटाच इतरांच न ठरता
तू मात्र बघतेस मैत्रिणींची वाट
बाहेर निघताना नखरे सतराशे साठ
तुझं आणि माझं जमणार तरी कसं? ॥ ४ ॥

मला नसतात लक्षात वाढदिवसाच्या तारखा
जातो बाजाराला पण काम विसरतो सारखा
तुला मात्र आठवते पाचवीतली मैत्रिण
बारीक तुझी नजर , डोळे आहेत की दुर्बीण?
तुझं आणि माझं जमणार तरी कसं? ॥ ५ ॥

१ सांगू का तुला ?
हे सगळं असुनही आहे तसं जमवुया का आपण?
ऊन आणि सावली राहतात ना जसं
तुझं आणि माझं जमेल का तसं? ॥ ६ ॥

todays poems

आता सर्व शांत झालयं
वादळानंतर होत तसं
पाऊसही थांबलाय आता
श्रावणानंतर होत तसं
***********************************************8
मला कठीण स्वप्न पहायला आवडतात
अशक्य नाही.....
भावनानच्या आहारी जाउन........
वाट्टेल ते मी कधीच करत नाही.....
स्वप्न असावीत आभालाची.....
पण त्याना मर्यादा आहे...
आभाळ पाहत येत .....
पण स्पर्शाला मात्र बन्धन आहे....
आयुश्यात काहीही कर...
मर्यादेला विसरु नकोस.....
आपन प्रयत्न करायचे....
पण मनाचा बान्ध तोडु नकोस....
सार काही शक्य आहे...
अस वाटत...खरपण आहे....
पण "सार काही" शब्दा मागे...
न दिसणार कुम्पण आहे....
मान्य आहे... ते पार करावस वाटत...
पुढे जग लोभनीय आहे अस भासत....
सगळ्याला मेहनत आहे....
तीला बराच वेळ लागतो...
तुझ्याकडे तो किती आहे पहा....
मग ठरव कस लढायच...
कुठे लढायच.......
त्याच महत्त्व विसरु नकोस...
मग जग तुझ होइल....
नाहितर स्वार्थी आनि वेगवान जगात......
तुझा उगीच पराभव होइल....
नीट विचार कर....
काय नक्की तुझ आहे.....
आभळतला एक तारा मात्र
नक्की फ़क्त तुझा आहे....
त्याच्यामागे पळ....
दुसरीकडे पाहु नकोस....
आभालाच्या स्वप्नान्मधे....
नाहक हरवुन जाउ नकोस.........
नाहक हरवुन जाउ नकोस
=======================================
हसता हसता डोळे अलगद येतीलही भरुन
बोलता बोलता शब्द ओठी जातीलही विरुन
कावरंबावरं होण्यासारखं बिलकुल काही नाही

रस्त्यामध्ये दिसतातच की चेहरे येता जाता
"एका" सारखेच दिसू लागतील सहज बघता बघता
अवतीभवती सगळीकडे तेच माणूस दिसेल
सृष्टीमध्ये दोनच जीव... आणखी कुणी नसेल
भिरभिरल्यागत होण्यासारखं बिलकुल काही नाही
कुणीतरी आठवण काढतंय, बाकी काही नाही


मोबईल वाजण्याआधीच तो वाजल्यासारखा वाटेल
जुनाच काढुन एसएमएस वाचवासा वाटेल
दिवस सरता वाटत जाईल उगाचच उदास
पावलोपावली जड होत जाईल बहुधा श्वास
घाबरुन बिबरुन जाण्यासारखं बिलकुल काही नाही
कुणीतरी आठवण काढतंय, बाकी काही नाही

जेवता जेवता जीवघेणा लागेलही ठसका
घरचे म्हणतील सारखा कसा लागतो उठता बसता
चेहरा लपवत, डोळे पुसत, पाणी प्यावे थोडे
बोलण्याआधी आवाजाला, सांभाळावे थोडे
सांगुन द्यावं काळजीसारखं बिलकुल काही नाही
"कुणीतरी आठवण काढतंय, बाकी काही नाही"
88888888888888888888888888888888888888888888
घरापासून दूर ... 2/9/2006 1:46 AM
मी दिवसभर कितीही दंगा केला
तरी मला थोपटल्याशिवाय आई कधी झोपली नाही
घरापासुन दूर आता म्हणूनच कदाचित
शांत झोप कधी लागली नाही

कुणी विचारतं ..
"तुला घरी जावसं वाटत नाही?"
कसं सांगू त्यांना, घरातून निघताना
आईला मारलेली मिठी सोडवत नाही

आई, तू सांगायची गरज नाही
तुला माझी आठवण येते
आता माझ्यासाठि डबा करायचा नसतो
तरीहि तू सहा वाजताच उठतेस

तुझ्या हातचा चहा
तुझ्या हातची पोळी
तुझ्या हातची माझी नावडती भाजीही खायला
आता जीभ आसुसली

घरापासून दूर ...
आई जग खूप वेगळं आहे
तुझ्या सावलीत अगदी बिंनधास्त होते
आता रणरणंत ऊन आहे

तू आपल्या पिलांसाठी
सगळं केलंस ...
एक दिवस पिलं म्हणाली, "आई आता आम्हाला जायचंय" ...
आणि तू त्यांना जाऊ दिलंस

आई, तू इथे नाहीस
बाकी माझ्याकडे सगळं आहे
घरापासून दूर
जग खूप वेगळं आहे
===========================
तो आणि ती.........................(Copy and Paste) 6/4/2006 12:06 AM
Scrapping karta karta mala eka thikani hi kavita sapdli...Avadli...Saral copy ani paste kali...

तो आणि ती


तो

नुसते सुचक बोलत राहतेस
पण प्रेम व्यक्त करत नाहीस
मी बोलायची वाट पाहतेस
स्वता काही बोलत नाहीस

माझ्यावर प्रेम करतेस तर
सान्गत का नाहीस एकदा मला
माझ मन जाणतेस तरी
कसली भीती वाटते तुला

पत्र अगदी प्रेमळ लिहीतेस
आणि म्हणतेस फ़क्त मेत्री आहे
पण खर काही वेगळच आहे
याची मला पुर्ण खात्री आहे

आता सोड ना हे लाजण तुझ
अन हाक दे माझ्या प्रेमाला
मनातले शब्द मनातच ठेवतेस
का छळतेस अशी सान्ग मला

ती

पुष्कळदा ठरवतेस सान्गाव तुला
पण मला धीरच होत नाही
मनातल सार मनातच राहत
ओठान्वर काही ते येत नाही

अशी कशी मी हाक देऊ
सोप वाटतय का ते तुला
जगाची रीत मनातली प्रीत
सगळ्याचा विचार करायचाय मला

म्हणुनच अपेक्षा करत राह्ते
तुच काहीतरी बोलण्याची
खर तर मीही वाट बघतये
तुला प्रतिसाद देण्याची

माझे शब्द नाहीत महत्वाचे
भावना तर कळाल्या ना तुला
सगळ्याच गोष्टि सान्गता येत नाही
थोडस समजुन घे की रे मला

मला पुन्हा एकदा तरी शाळेत जायचय


मला पुन्हा एकदा तरी शाळेत जायचय.
धावत जाऊन माझ्या रोजच्या बाकावर बसायचय
रोज सकाळी खड्या आवाजात राष्ट्रगीत म्हाणायचाय
नव्या वहिचा वास घेत पहिल्या पानावर
छान अक्षरात आपल नाव लिहायचाय
मला पुन्हा एकदा तरी शाळेत जायचय.

मधली सुट्टी होताच वाटरब्याग सोडुन
नलाखाली हात धरून पानी प्यायचाय,
कसाबसा डबा सम्पवत तिखट मीठ लावलेल्या
चिन्चा, बोर, पेरु, काकडी सगळ खायचय
सायकलच्या चाकाचा स्ट्म्प करुन क्रिकेट खेलायचय,
मला पुन्हा एकदा तरी शाळेत जायचय.

उद्या पाऊस पडुन शालेला सुट्टी मिलेल का?
हा विचार करत रात्री झोपी जायचय,
अनपेक्षित मिळणारा सुट्टीच्या आनन्दासाठी,
मला पुन्हा एकदा तरी शाळेत जायचय.

घन्टा व्हायची वाट का असेना
मित्राशी गप्पा मारत वर्गात बसायचाय,
घन्टा होताच मित्राशी सयकलची रेस लावून घरी पोहचायचय,
मला पुन्हा एकदा तरी शाळेत जायचय.

कितीहि जड असुदे... जबाबदारीच्या ओझ्यापेक्षा
दप्तराच ओझ पाठिवर वागवायचय,
कितीहि उकडत असू दे.. वातानुकूलित ऒफ़िसपेक्षा
पन्खे नसलेल्य वर्गात खिड्क्या उघडून बसायचय,
कितीहि तुटका असु दे.. ऒफ़िसमधल्या एकट्या खुर्चिपेक्षा दोघान्च्या बाकावर ३ मित्रान्नी बसायचय,
"बालपण देगा देवा" या तुकारामान्च्या अभन्गाचा अर्थ
आता थोडा कळायला लागलाय,
तो बरोबर आहे ना.. हे विचारयला...
मला पुन्हा एकदा तरी शाळेत जायचय.

Tuesday, June 06, 2006

Anubhav

Anubhav means 'experience'. Does it necessary anubhav to have experiance of each n every thing...? wht m afraid of having bad experiences in life! I just hate betrayal, double minded people n people who r not ground to earth!

Hi Anubhav

Today i created a blog here i don't know .. how it works, but lets see how will come? Trying new things is adventure for me extracting experiences are important to me in day 2 day life! lets see wht happened to this...